Marsj og folkemøte for ekteskapet

 Se også:

I forbindelse med at Regjeringen fredag den 14. mars presenterte forslag til ny og kjønnsnøytral ekteskapslov, og lovforslaget skal opp i Stortinget denne våren, arrangerer aksjonen Ja til ekteskapet marsj og folkemøte i Oslo lørdag den 12. april kl. 13.00-16.00.

Målet med marsjen er å synliggjøre et bredt folkelig engasjement for å forsvare ekteskapet mellom mann og kvinne, og barns rett til både mor og far.

Familiesenteret og Pastoralrådets arbeidsutvalg i Oslo katolske bispedømme oppfordrer katolikker til å delta i marsjen og aksjonsuken: "La oss møte opp og vise våre folkevalgte at vi er mange som vil bevare ekteskapet i sin opprinnelige, gudgitte mening," oppfordrer PROs ordfører i et brev til bispedømmets menighetsråd og sogneprester.

Samtidig oppfordrer PROs AU alle menigheter til å be spesielt for at lovgivningen i landet må beskytte ekteskapet. Dersom det er mulig, hadde det vært fint å inkludere dette som en egen forbønn i messene søndagene etter påske, frem til lovforslaget blir votert over.

Folkemarsjen lørdag 12. april 2008

Den 12. april møtes man på Universitetsplassen kl. 13.00, og marsjen vil gå nedover Karl Johan forbi Stortinget og ned til Youngstorget. På Youngstorget blir det folkemøte, der det blant annet blir appeller fra ulike aktører i kampen for å bevare ekteskapet.

Intensjonen med marsjen er å rette de følgende tre krav til Storting og Regjering:

1. "Sammen for ekteskapet" krever at norske lover fortsatt skal definere ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne.

2. "Sammen for ekteskapet" krever at norske politikere respekterer FNs Barnekonvensjon og ikke fratar barn deres "rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem." (Art 7.1)

3. "Sammen for ekteskapet" krever at de foreslåtte og dramatiske endringene i samfunnets ekteskapsforståelse blir gjenstand for offentlig utredning, Stortingsmelding og konsekvensutredning. Dersom dette ikke skjer, vil den nye loven for all framtid mangle demokratisk legitimitet i store deler av befolkningen.

For å sikre at det er dette budskapet som kommer til uttrykk gjennom marsjen, vil Ja til ekteskapet stille med paroler og plakater, og vi vil ikke tillate medbragte plakater i toget.

Aksjonsuken "Sammen for ekteskapet!" 9. - 15. april

Folkemarsjen er en del av en aksjonsuke som foregår fra onsdag 9. - tirsdag 15. april. Andre arrangementer som også vil foregå denne uken er blant annet inspirasjonsmøte, paneldebatt, ungdomsmarkering og bønnemøter.

Detaljert informasjon om de ulike arrangementene finnes på www.JatilEkteskapet.no. Der vil du også finne mer informasjon om lovforslaget, og argumenter mot å vedta en slik lov.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. mars 2008)