Pål Bratbak utnevnt til kapellan på Lillehammer og pressekontakt i OKB

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo løser med virkning fra 15. august 2008 p. Fredrik Hansen fra tjenesten som kapellan på Lillehammer og som prefekt for St. Eystein presteseminar. P. Hansen skal fra høsten av til Roma for å studere kirkerett. Han beholder i denne perioden stillingen som biskopens privatsekretær.

Fra samme dato utnevner biskop Eidsvig Pål Bratbak, som prestevies den 28. juni i år, til kapellan på Lillehammer og til prefekt ved St. Eystein presteseminar. Tjenesten i Mariakirken på Lillehammer er en 50 % stilling, og i de resterende 50 % ansettes Bratbak som pressekontakt og medarbeider i bispedømmets Informasjonstjeneste. Utnevnelsen gjelder for en periode på inntil tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. mars 2008)

av Webmaster publisert 18.03.2008, sist endret 18.03.2008 - 16:54