Møte mellom Islamsk Råd, biskop Eidsvig og OKBs kommisjon for interreligiøs dialog

 Se også:

Inspirert av pave Benedikt XVIs invitasjon til dialog med representanter for det muslimske Common Word-initiativet, har Oslo katolske bispedømme ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og Kommisjonen for interreligiøs dialog invitert Islamsk Råd til samtaler. Islamsk Råd har takket ja til invitasjonen, og det innledende møtet finner sted den 31. mars. Dette første møtet mellom Islamsk Råd og bispedømmets Kommisjon for interreligiøs dialog vil være et sonderingsmøte, hvor man samtaler om felles anliggender og mulige former for samarbeid.

- Vi er glade for at Islamsk Råd er positive til å møte oss. I vår tid er den interreligiøse dialog viktig, og samarbeid og dialog er ikke bare nødvendig på et internasjonalt, men også nasjonalt plan, sier May-Lisbeth Myrhaug, leder for OKBs Kommisjon for interreligiøs dialog.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (19. mars 2008)

av Webmaster publisert 19.03.2008, sist endret 19.03.2008 - 15:11