Biskop John Willem Gran er død

John Willem Gran R.I.P

Biskop John Willem Gran døde 20. mars 2008 kl. 10.50.

Han fikk en alvorlig diagnose i oktober ifjor, og legene gjorde ham oppmerksom på at han ikke kunne regne med å ha mer enn noen få måneder igjen å leve. Til tross for flere operasjoner, som lindret smertene, ble det efter hvert tydeligere at døden nærmet seg. Han reagerte med utholdenhet, selvironi og tillit til Gud - ikke overraskende for dem som kjente ham. Den siste tid har han vært pleiet av ordenssøstre i Paris (Little Sisters of the Poor), som har gjort alt de har kunnet for å gjøre hans siste tid så god som mulig. Inntil det siste har han maktet å lese messen og be breviaret.

Biskop Gran ble født i Bergen den 5. april 1920, det manglet altså kun noen dager på det fullendte 88. år. Han studerte musikk og koreografi bl.a. i Roma, hvor han konverterte til den katolske tro i 1941. Mot slutten av krigen sluttet han seg til de norske styrker i Storbritannia, og virket bl.a. som liaison-offiser på Akershus og i Tromsø efter frigjøringen. I november 1949 trådte han inn i cistercienserabbediet på Caldey Island, ble presteviet i 1957, og ble senere ordenens økonomiske administrator.

I desember 1962 ble J.W. Gran utnevnt til koadjutor med efterfølegelsesrett i Oslo, og overtok som biskop i desember 1964. Han deltok i Det annet Vatikankonsil. Høsten 1983 fratrådte biskop Gran sitt embede efter eget ønske, men påtok seg stadig viktige oppgaver for bispedømmet og bispekonferansen.

Jeg anmoder om de troendes forbønn for ham.

+Bernt Eidsvig

Oslo, skjærtorsdag 2008

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); be/mt (20. mars 2008)