Paven møtte 200 religiøse ledere

Pave Benedikt XVIs apostoliske reise til USA 15.-20. april:

Pave Benedikt XVI oppfordret 200 ledere for andre religioner til å ikke bare arbeide for fred, men også å søke sannhet. Paven talte til representanter for islam, jødedom, buddhisme, hinduisme og jainisme, samlet ved Pope John Paul II Cultural Center i Washington den 17. april.

"Jeg har lagt merke til en økende interesse hos myndigheter til å støtte programmer som skal fremme interreligiøs og interkulturell dialog. Dette er prisverdige initiativer," sa Den hellige far. "På samme tid er formålet med interreligiøs og trosbasert utdannelse noe mer enn en konsensus rundt måter å implementere praktiske strategier for å fremme fred." "Det bredere formål med dialog er å avdekke sannheten," sa pave Benedikt.

Den hellige far roste USAs tradisjon for og sterke bevissthet rundt trosfrihet og troens plass i det offentlige rom. Han oppmuntret til videre interreligiøst samarbeid og dialog, som en måte å fremme gjensidig forståelse og styrke samfunnet generelt på. Paven understreket imidlertid at et slikt samarbeid ikke må tildekke de faktiske forskjellene mellom religionene.

Trosfriheten kan ikke bare beskyttes ved lovgivning, bemerket paven. Beskyttelse fra diskriminering og fordommer, særlig beskyttelse av minoriteter, "krever konstant innsats fra alle samfunnets medlemmer, for å sikre at innbyggere får mulighet til å i fred utøve sin tro og å formidle sin religiøse arv videre til sine barn."

Det var hjelpebiskopen av Milwaukee, Richard J. Sklba, formann i Den amerikanske bispekonferanses komité for økumeniske og interreligiøse anliggender, som introduserte paven til de religiøse lederne - som bar sine respektive religioners tradisjonelle drakter.

CWN / CNA (18. april 2008)