Synagogebesøk og økumenisk møte for paven

Pave Benedikt XVIs apostoliske reise til USA 15. 20. april:

Etter pave Benedikt XVIs besøkt til FN fredag formiddag den 18. april, gikk ferden videre til synagogen Park East for å møte representanter for det jødiske fellsskap i New York - bare timer før de innledet sin Pesach. Paven ble ønsket varmt velkommen av rabbi Shneier, som overlevde opphold i konsentrasjonsleir under krigen og er en ivrig talsmann for interreligiøs dialog. Den hellige far talte om byens og landets kulturelle kompleksitet og hyllet deres arbeid for å bygge broer og vennskap med andre trossamfunn. Dette var Benedikt XVIs tredje besøk til en synagoge - men hans første i USA. Les pavens lille hilsen til de jødiske representantene her (engelsk). Du kan også se en video fra dette besøket her.

Etter synagoge-besøket ledet Den hellige far en økumenisk samling i kirken St.Joseph i byens "tyske kvarter". Pave Benedikt XVI innledet samlingen ved å personlig hilse på de 15 lederne av andre kirkesamfunn. I sin tale advarte han på ny mot "individualismen" og en "relativistisk tolkning av den kristne lære," og manet heller til å holde fast på den tradisjoneller lære - for å slik kunne gi "et felles og troverdig vintesbyrd" for verden. Her kan du lese hele pavens budskap ved det økumeniske bønnemøtet. Du kan også se en video fra den økumeniske samlingen her (Windows Media-format).

Det var et folkehav i New Yorks gater fredag, og folk av alle religioner og kulturer hyllet paven, vinket og ropte: "We love you holy father!".

RV - Vatikanradioen (19. april 2008)