Den kolombianske kuriekardinalen Lopez Trujillo er død

Kardinal Alfonso Lopez Trujillo (1935-2008)

Vatikanet, 20.4.08 (KI/KAP) - Den kolombianske kuriekardinalen Alfonso Lopez Trujillo døde lørdag kveld den 19. april 2008 i Roma, 72 år gammel. Han døde på klinikken Pio XI i Roma, hvor han hadde vært innlagt i en måned. Dødsårsaken var pusteproblemer og komplikasjoner etter diabetes. Til stede på dødsleiet var dekanus for kardinalkollegiet, kardinal Angelo Sodano, kardinal López' bror, nevø og andre slektninger, samt medlemmer av den romerske kurien.

Som president for Det pavelige Familierådet ytret kardinal Lopez Trujillo seg stadig om seksualmoral og prevensjon, om abort og eutanasi. Hans svært tydelige formuleringer støtte ofte på sterk kritikk

Alfonso López Trujillo ble født den 8. november 1935 i Villahermosa i Tolima i Colombia. Han kom fra en fremstående katolsk familie, og som ung gutt flyttet han til Bogotá og fikk sin utdannelse ved Det nasjonale universitetet der før han begynte på erkebispedømmet Bogotás presteseminar. Han fortsatte studiene i Roma, først ved Det pavelige internasjonale instituttet Angelicum, hvor han tok doktorgraden i filosofi. Han studerte også teologi samt sosiologi ved Det pavelige instituttet for teresiansk spiritualitet (Teresianum), og han studerte også marxismen.

Han ble presteviet den 13. november 1960 i Roma og fortsatte studiene i Roma i to år. I 1962 vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han frem til 1966 underviste i filosofi ved presteseminaret i Bogotá. Han ble den 25. februar 1971 utnevnt til titularbiskop av Boseta og hjelpebiskop av Bogotá av pave Paul VI (1963-78), knapt 35 år gammel. Han ble den 22. november 1972 valgt til generalsekretær for det latinamerikanske bisperådet i Sucre i Bolivia, og valget ble stadfestet i Roma den 1. november 1974.

Han ble den 22. mai 1978 utnevnt til erkebiskop og koadjutor-erkebiskop med etterfølgelsesrett av Medellín av pave Paul VI. Han overtok som erkebiskop av Medellín den 2. juni 1979. Han deltok som generalsekretær på den tredje generalkonferansen for Celam i Puebla i Mexico våren 1979, hvor også den nyvalgte pave Johannes Paul II (1978-2005) deltok, og han ble i mars 1979 valgt til president for det latinamerikanske bisperådet (1979-82).

Han ble den 2. februar 1983 kreert til kardinalprest av Santa Prisca av pave Johannes Paul II. Han ble valgt til president for den kolombianske bispekonferansen (1987-90). I løpet av sine drøyt ti år i erkebispesetet opprettet han 37 nye menigheter, og han etablerte et fakultet for teologi og et for filosofi ved erkebispedømmets presteseminar. Kardinal Lopez Trujillo var en skarp kritiker av virksomheten til de mektige «narkotikabaronene» i Medellín og deres politiske forbundsfeller. Den 8. november 1990 ble han kalt til Vatikanet som president for Det pavelige rådet for Familien. Han gikk av som erkebiskop av Medellín den 9. januar 1991. Den 17. november 2001 ble han forfremmet til kardinalbiskop av pave Johannes Paul II, og han fikk som titularsete Frascati. Han deltok i konklavet 18.-19. april 2005 som valgte pave Benedikt XVI. Han ble gjenutnevnt som president for Familierådet den 21. april 2005.

Etter kardinal Lopez Trujillos død teller kardinalkollegiet 195 medlemmer, hvorav 118 er yngre enn åtti år og kan dermed delta i et eventuelt pavevalg.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (20. april 2008)

av Webmaster publisert 20.04.2008, sist endret 20.04.2008 - 17:02