SSPX avviser forsoning med Roma

 Se også:

Lederen for det tradisjonalistiske St. Pius X-selskapet (SSPX) avviser at pave Benedikt XVIs moto proprio som åpner for en utvidet bruk av den tridentinske messe, kan føre til en forsoning mellom SSPX og Roma. I et påskebudskap til SSPX-medlemmer skriver biskop Bernard Fellay at "ingenting egentlig er forandret" ved publiseringen av Summuorum Pontificum, siden dokumentet ikke tar opp den grunnleggende problemstillingen som førte til at SSPX i 1986 brøt med Roma.

Det fundamentale problemet i forholdet til Roma er fremdeles et trosspørsmål, skriver biskop Fellay: "Det liturgiske spørsmålet er ikke hovedsaken," hevder han, "det er reist kun som et uttrykk for endringen i lære" etter Annet Vatikankonsil. Han hevder videre at konsilet medførte "inngående og banebrytende" forandringer i Kirkens lære, i det den innførte "en ny liturgis ritus, men også en endring i hvordan Kirken er til stede i verden på."

Biskop Fellay nevner også at Annet Vatikankonsil åpnet veien for en ny forståelse av Den katolske kirkes forhold til andre religioner. Han avviser formulereingen fra konsildokumentet Lumen Gentium om at Kristi Kirke "subsists" i Den katolske kirke og den nye forståelsen av trosfrihet. Ergo vil SSPX, ifølge biskop Fellay, ikke kunne signere en avtale med Den hellige stol.

Den tradisjonalistiske biskopen la til at mange bispedømmers motstand mot å implementere bestemmelsene fra Summuorum Pontificum understreker behovet for forsiktighet blant tradisjonalister som fremdeles håper på en meningsfull avtale med Roma. Biskop Fellay hevder at han fremdeles håper på en slik avtale og at Summuorum Pontificum har oppmuntret til et fortsatt håp om dette - men at man fremeles er lang unna en forsoning.

CWN - Catholic World News (22. april 2008)