Pavelig heder til Bjørg Halmøy

Pro Ecclesia et Pontifice
Takketalen Pro Ecclesia et Pontifice

 

 Andre mottagere av Pro Ecclesia et Pontifice:

Den 28. april kunne biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo overrekke den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifice til Bjørg Halmøy. Pro Ecclesia et Pontifice ("for Kirken og paven") kan tildeles både legfolk og geistlige for lang og tro tjeneste. Det er den høyeste pavelige utmerkelsen legfolk kan få. Tildelingen kom etter ansøkning fra menighetsrådet i St. Olav menighet i Oslo med tilslutning fra biskop Eidsvig. I sin tale ved tildelingen uttalte biskopen at han aldri tidligere hadde opplevd å få svar fra Roma så raskt.

Bjørg Halmøy ble tildelt prisen først og fremst for sin innsats i St. Olav menighet, men hun har også lang fartstid blant annet som speiderleder og som støttespiller i St. Hallvard og Stabekk menigheter. Etter den offisielle overrekkelsen var det fest for familie og venner i St. Olavs menighetssal. Salen var stappfull av gjester som representerte de ulike epokene i Bjørg Halmøys kirkelige innsats, en innsats som faktisk startet allerede før hun ble katolikk i det hun for 60 år siden klarte å bli medlem av en katolsk speidertropp. Av de mange talene som beskrev hva hun hadde vært med på, skjønte man hvor store forandringer Kirken har vært gjennom i denne perioden. Men samtidig fremgikk det tydelig at hovedpersonens engasjement hadde forblitt uforandret. Det er et engasjement som avtvinger respekt og som de færreste kan matche. Som et av barnebarna uttalte i sin tale: "Når jeg ser på bestemor, hender det jeg tar meg i å tenke ungdommen nå til dags! - om meg selv". Det var nok flere av de tilstedeværende som kunne slutte seg til det.

www.katolsk.no gratulerer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); Heidi Øyma (1. mai 2008)

av Webmaster publisert 01.05.2008, sist endret 03.08.2021 - 14:59