Sjiamuslimske ledere og Vatikanet forsvarer sammen tro og fornuft

 Se også:

Vatikanet og iranske ledere var samstemte om at tro og fornuft "av natur er ikke-voldelig" under et møte i Vatikanet, 30. april.

Etter hans ordinære onsdagsaudiens, samtalet paven med deltagere i en konferanse som ble arrangert av Vatikanet og Iran i felleskap. Vatikanets delegasjon ble ledet av kardinal Jean-Louis Tauran, president for Det pavelige råd for interreligiøs dialog. De sjiamuslimske religiøse lederene fra Iran ble ledet av Mahdi Mostafavi, president for Islamsk kultur- og relasjonsorganisasjon i Teheran.

Møtet føyer seg til en rekke meningsutvekslinger mellom Vatikanet og Iran, som begynte da den iranske utenriksministeren Manoucher Mottaki foreslo samtaler mellom religiøse ledere som et middel til å løse spenninger mellom katolikker og muslimer, i kjølvannet av pavens foredrag i Regensburg. En talsmann for Irans utenriksdepartement sa diskusjonene mellom Den hellige stol og Den islamske republikken Iran er naturlige ettersom begge er religiøse stater.

I en felles erklæring som ble sluppet etter møtet, entes Vatikanets og Irans representanter om et kjernepunkt i pavens foredrag i Regensburg: "Tro og fornuft strider ikke mot hverandre". Noen ganger strekker troens rekkevidde seg ut over hva fornuften makter, sa de, men de vil aldri stride mot hverandre.

Både tro og fornuft "har noen ganger blitt misbrukt til å framkalle vold", ble det observert i felleserklæringen. Men slikt misbruk bør ikke undergrave tilliten til verken tro eller fornuft. De to gruppene samtykket i å fortsette sin dialog, med det håp at samarbeidet vil "fremme ekte religiøsitet".

Med særlig tanke på muslimske anliggender, inneholdt uttalelsen et ønske om "å oppmuntre til respekt for symboler som aktes for hellige og til å fremme moralske verdier". I en tilsynelatende referanse til hendelser lik publikasjonen av danske karikaturtegninger av Mohammad, fordømte uttalelsen "hån av religiøs tro".

Vatikanets og Irans delegater var enige om at kristne og muslimer burde gå "lenger enn toleranse" ved å oppmuntre til respekt for hverandre. De advarte mot å dømme noen av de to trosretningene på grunnlag av enkeltvers som er tatt fra Bibelen eller Koranen og etterspurte i stedet en dypere forståelse for begge religioner.

CWN - Catholic World News (30. april 2008)