Menneskeverd i paveaudiens

Mandag 12. mai kl 12.00 vil representanter fra flere europeiske pro-life organisasjoner bli mottatt i audiens hos pave Benedikt XVI. Organisasjonen Menneskeverd, hvor Oslo katolske bispedømme og Norges Unge Katolikker er støttemedlem, vil være representert ved styremedlem Anne Samuelsen.

Bakgrunnen for audiensen er markeringen av at det er 30 år siden abortloven ble vedtatt i Italia. Samtlige europeiske land er invitert for å rette søkelyset mot menneskeverdet også utenfor Italias grenser.

- Dette er en spesiell anledning. Vi er svært takknemlige for at paven mottar pro-life organisasjonene i Europa. Vi ser frem til både informasjon og inspirasjon. I tillegg tror jeg denne anledningen vil styrke samarbeidet mellom organisasjonene på tvers av landegrenser. Vi er en verdensomspennende bevegelse, og det er viktig å komme sammen og se at vi er en del av noe større, sier generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad i Menneskeverd.

Les for øvrig en artikkel om organisasjonen Menneskeverd i Broen nr. 1-2008 (s. 15).

Pressemelding fra Menneskeverd / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. mai 2008)

av Webmaster publisert 08.05.2008, sist endret 08.05.2008 - 17:38