Beijing åpen for progresjon i forholdet til Den hellige stol?

 Se også:

Talsmann for Kinas utenriksdepartement, Qin Gang, uttaler at Beijing nå er beredt til å ta neste skritt i retning av forbedrede relasjoner til Den hellige stol.

Pressetalsmannen kom med kommentarene etter en konsert av Kinas filharmoniske orkester i Vatikanet den 7. mai. Ved konsertens avslutning bemerket pave Benedikt XVI at den hadde gitt en "bedre forståelse av det kinesiske folk, deres verdier og edle ambisjoner."

Den hellige far, som lyttet til Mozarts Requiem, talte til filharmonien etter fremførelsen. Han takket musikerne og ba dem overbringe hilsen til hele nasjonen - "med spesiell tanke på de av deres medborgere som deler troen på Jesus og som er forenet med et særlig bånd til Peters etterfølger."

Paven benyttet anledningen til å fortelle at Requiem "springer ut av denne troen, som en bønn til Gud." Han la til at dette elementet av bønn er et nøkkelaspekt ved musikkens universelle appell.

CWN - Catholic World News (9. mai 2008)