Msgr. Clemens Kathke, mangeårig generalsekretær for Bonifatiuswerk, er død

Msgr. Clemens Kathke RIP

Tidligere generalsekretær for "Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken", msgr. Clemens Kathke, døde den 7. mai i en alder av 70 år. Msgr. Kathke ledet organisasjonen, som støtter Kirken i diaspora, fra 1997 og helt frem til februar i år. Gjennom sitt store engasjement for katolikker i diasporaen og sitt gode humør hadde Bonifatiuswerk i mange år en svært god og dynamisk leder. Msgr. Kathke har i sin virketid som gereralsekretær restukturert organisasjonen og særlig satt barne- og ungdomspastorale anliggender, samt understøttelse og videreutvikling av klostre i diasporaen i fokus.

Bonifatiuswerk har i årenes løp støttet Den katolske kirke i Norge med store beløp, blant annet til kirkebygg. For Den katolske kirke i Norge har støtten fra Bonifatiuswerk hatt avgjørende betydning.

Requiescat in Pace

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (9. mai 2008)

av Webmaster publisert 09.05.2008, sist endret 09.05.2008 - 16:10