Første personalsogn for tridentinske messer i Roma

Kirken Ss Trinità dei Pellegrini i Roma

 Se også:

Roma, 9.5.2008 (KAP/KI) - Roma har fått sitt første personalsogn for de katolske troende som feirer messen etter den ekstraordinære form av den romerske ritus (tridentinske messer). I kirken Ss Trinità dei Pellegrini nær Campo de'Fiori i byens historiske sentrum blir det fra juni 2008 feiret messer i henhold til messeboken av 1962, opplyste bispedømmet Roma den 9. mai.

Pavens kardinalvikar for bispedømmet Roma, Camillo Ruini, overlater ledelsen av sognet til det tradisjonalistiske Prestebrorskapet St. Peter (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Petri - FSSP). Dette brorskapet ble opprettet den 18. juli 1988 i klosteret Hauterive i Sveits av prester og seminarister som tidligere hadde tilhørt Prestebrorskapet av St. Pius X (Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X - SSPX), grunnlagt av erkebiskop Marcel Lefèbvre (1905-91).

Bakgrunnen var at den 83-årige Lefèbvre i 1988 avgjorde at SSPXs videre beståen var viktigere enn Kirkens enhet, så han bestemte seg for å vigsle fire av sine prester til biskoper for å føre arbeidet videre. Vatikanet ga ham da en klar advarsel om at en slik bispevigsel i strid med pavens forbud var å betrakte som en skismatisk handling, men Lefèbvre trosset Peters etterfølger, og sammen med biskop emeritus Mayer av Campos i Brasil vigslet han de fire prestene til biskoper.

Vatikanet svarte den 1. juli 1988 med et dekret fra Bispekongregasjonens prefekt, kardinal Bernardin Gantin, som slo fast at Lefèbvre, Mayer og de fire nyvigslede biskopene dermed automatisk hadde påført seg selv den alvorlige straffen ekskommunikasjon latae sententiae som skismatikere. Den 2. juli gjentok pave Johannes Paul II (1978-2005) ekskommunikasjonene i sin Motu proprio (pavelig bekjentgjørelse) Ecclesia Dei.

Men for ikke å bryte alle bånd og for å åpne muligheten for forsoning, ble kommisjonen Ecclesia Dei opprettet. Kommisjonen har som formål å muliggjøre fullt kirkelig fellesskap for prester, seminarister, religiøse samfunn eller enkeltpersoner som inntil da hadde vært knyttet til Lefèbvres bevegelse, men som ønsket å fortsette å være i enhet med Peters etterfølger i Den katolske kirke. Senere i juli ble altså Prestebrorskapet St. Peter (FSSP) grunnlagt.

Den australske p. Joseph Kramer FSSP har blitt utnevnt til den første sogneprest av sognet Ss. Trinità dei Pellegrini, rektor for det tilhørende ærverdige erkebrorskapet av samme navn og til rektor for kirken. Innsetingen av p. Kramer og den offisielle åpningsmessen for sognet finner sted den 8. juni. Siden dette ikke er et territorialsogn, retter dets sjelesørgeriske tilbud seg til alle katolikker i Roma som føler seg knyttet til den ekstraordinære formen av den romerske ritus. Sognet henvender seg også til pilegrimer og studenter i Roma. FSSP opplyser at dette blir deres første slike personalsogn i Europa og det tiende på verdensbasis.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (11. mai 2008)

av Webmaster publisert 11.05.2008, sist endret 11.05.2008 - 18:02