Statssekretær Bertone utnevnt til kardinalbiskop

Kardinalbiskop Tarcisio Bertone SDB

Vatikanet - Kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone SDB har rykket opp ytterligere ett hakk i det kirkelige hierarki. Pave Benedikt XVI utnevnte ham lørdag den 10. mai 2008 nemlig til den øverste klassen blant kardinalene, kardinalbiskopene. Han overtar den plassen som ble ledig da kardinal Alfonso López Trujillo (1935-2008) døde den 19. april, og han overtar samtidig hans titularsete Frascati.

Ved siden av embetet som statssekretær er Bertone også Kirkens Camerlengo (kammerherre). Denne tittelen innebærer imidlertid bare spesielle oppgaver under en sedisvakans etter en paves død.

Kardinalkollegiet, som i øyeblikket består av 195 medlemmer, er delt i tre klasser: Kardinalbiskoper, kardinalprester og kardinaldiakoner. Kardinalbiskoper er engasjert på heltid i Kirkens sentraladministrasjon i kongregasjonene («departementene») i den romerske kurien. Også de orientalske patriarkene som blir medlemmer av kardinalkollegiet, blir kardinalbiskoper. Kardinalprester, som tidligere var prestene som hadde ansvaret for de ledende kirkene i Roma, er nå biskoper av bispedømmer utenfor Roma. Kardinaldiakonene, som tidligere ble valgt etter den regionale oppdelingen av Roma, er titularbiskoper som er utnevnt til å tjene på heltid i den romerske kurien. Etter ti år som kardinaldiakon kan de «forfremmes» til kardinalprester. Denne inndelingen har imidlertid i dag kun protokollær betydning.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (11. mai 2008)

av Webmaster publisert 11.05.2008, sist endret 11.05.2008 - 18:04