Vatikanets internettsider nå også på latin

Fra den 9. mai er Vatikanets internettsider også tilgjengelig på latin, som er Den katolske kirkes offisielle språk.

Vatikanets internettsider (www.vatican.va) har i mange år vært tilgjengelig på italiensk, tysk, spansk, fransk, engelsk og portugisisk. Nå har man i tillegg valget "Sancta Sedes Latine". Ved å klikke på denne linken kommer man til siden "Documenta Latina," hvor man kan velge fra en meny bestående av blant annet pavebiografier, ("Summi Pontifices"), Bibelen, ("Biblia Sacra"), katekismen ("Catechismus Catholicae Ecclesiae"), dokumentene fra Annet Vatikankonsil ("Concilium Vaticanum II") og kirkeretten ("Codex Iuris Canonici"). Seksjonen med tittelen "Romana Curia" inneholder informasjon fra Den hellige stols dikasterier (kongregasjoner, pavelige råd osv.) Under "Romana Curia" finner man også en underseksjon dedikert til "Latinitas", en stiftelse (grunnlagt i 1976 av pave Paul VI) som fremmer studier av det latinske språk, klassisk og kristen litteratur og middelalderlatin, samt promotering av det latinske språk gjennom blant annet bokutgivelser.

VIS - Vatican Information Service (14. mai 2008)

av Webmaster publisert 14.05.2008, sist endret 14.05.2008 - 15:28