Kardinal Gantin død

Kardinal Bernardin Gantin (1922-2008)

Vatikanet/Cotonou/Paris, 14.5.2008 (KAP/KI) - Kardinal Bernardin Gantin, tidligere dekanus for kardinalkollegiet, døde tirsdag den 13. mai 2008 i Paris, 86 år gammel. Han kom fra den vestafrikanske republikken Benin. Han ble i 1977 utnevnt til president for Det pavelige rådet for Rettferdighet og Fred (Iustitia et Pax) og i 1984 til prefekt for Bispekongregasjonen (1984-98). Han var den første afrikaneren som ble satt til å lede en avdeling i kurien. Han var også dekanus for kardinalkollegiet (1993-2002), også som første afrikaner. Etter hans død teller kardinalkollegiet 194 medlemmer, hvorav 118 er under åtti år og dermed kan delta i et pavevalg.

Bernardin Gantin ble født den 8. mai 1922 i Toffo i erkebispedømmet Cotonou i Benin, som til 1975 het Dahomey. Han begynte på gutteseminaret i Cotonou som 14-åring i 1936 og fortsatte på seminaret i Ouidah. Han ble presteviet den 14. januar 1951 i Cotonou. Etter to år med pastoralt arbeid i erkebispedømmet Cotonou ble han i 1953 sendt til Roma for videre studier (1953-56), først ved Det pavelige kollegiet Urbaniana og deretter ved Det pavelige Lateran-universitetet, og han tok akademiske grader i teologi og kirkerett.

Han ble den 11. desember 1956 utnevnt til titularbiskop av Tipasa di Mauritania og hjelpebiskop av Cotonou av pave Pius XII (1939-58), bare 34 år gammel. Han ble konsekrert den 3. februar 1957 i Vatikanet av kardinal Eugène Tisserant, biskop av Ostia og av Porto-Santa Rufina og dekanus for kardinalkollegiet. Han ble den 5. januar 1960 utnevnt til erkebiskop av Cotonou av den salige pave Johannes XXIII (1958-63), fortsatt bare 37 år gammel. Han deltok på Andre Vatikankonsil (1962-65) og var president for den regionale bispekonferansen (Togo, Dahomey (Benin), Elfenbenskysten, Øvre Volta (Burkina Faso), Senegal, Nigeria og Guinea).

Den 5. mars 1971 ble han kalt til Roma av pave Paul VI (1963-78) og utnevnt til assisterende sekretær i Kongregasjonen for Troens utbredelse (Propaganda Fide), som siden 1988 har hett Kongregasjonen for Folkenes evangelisering. Han gikk av som erkebiskop av Cotonou den 28. juni 1971. Han ble den 26. februar 1973 utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Folkenes evangelisering. Han ble den 19. desember 1975 utnevnt til visepresident for Den pavelige kommisjonen Iustitia et Pax og den 16. desember 1976 til pro-president. Pro-president er tittelen på en president som ennå er ikke kardinal.

Han ble den 27. juni 1977 kreert til kardinaldiakon av pave Paul VI, og den 29. juni 1977 ble han utnevnt til president for Iustitia et Pax. Han ble den 4. september 1978 utnevnt til president for Det pavelige rådet Cor Unum av pave Johannes Paul I (aug-sep 1978). Han deltok i konklavene 25.-26. august og 14.-16. oktober 1978.

Han gikk den 8. april 1984 av som president for Iustitia et Pax og Cor Unum. Samme dag ble han utnevnt til prefekt for Bispekongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika av pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble den 25. juni 1984 «forfremmet» til kardinalprest, og den 29. september 1986 ble han utnevnt til kardinalbiskop av det suburbikariske setet Palestrina. Den 5. juni 1993 ble han valgt til dekanus for kardinalkollegiet og utnevnt til kardinalbiskop også av det suburbikariske setet Ostia.

Han gikk den 25. juni 1998 av som prefekt for Bispekongregasjonen og president for Den pavelige kommisjonen for Latin-Amerika, 76 år gammel. Den 30. november 2002 gikk han også av som dekanus for kardinalkollegiet og som kardinalbiskop av Ostia, åtti år gammel. Den 4. desember 2002 vendte han tilbake til hjemlandet Benin og bosatte seg i Cotonou. Kardinalkollegiets dekanus er forpliktet til å bo i Roma. Da Gantin gikk av som dekanus, valgte de andre kardinalene Joseph Ratzinger til ny dekanus, noe som ga ham mulighet til å spille en avgjørende rolle i konklavet i april 2005, hvor han selv ble valgt som pave Benedikt XVI.

Selv om Gantin hadde dratt tilbake til hjemlandet, forble han nært knyttet til Roma, hvor han hadde bodd i over tretti år. «Jeg har fysisk forlatt Roma, men mitt hjerte har forblitt der», sa han en gang. «Jeg er en romersk misjonær i mitt hjemland, hvor jeg frembærer vitnesbyrd om hele Kirkens bekymringer». I februar 2007 samlet hele bispekonferansen i det franskspråklige Vest-Afrika (CERAO) seg i Benin for å feire den 85-årige Gantins femtiårsjubileum som biskop. Samtidig æret også republikken Benin sin store sønn og eneste kardinal gjennom tidene.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (14. mai 2008)

av Webmaster publisert 14.05.2008, sist endret 14.05.2008 - 16:10