Paven appellerer til bønn for jordskjelvofrene i Kina

Etter sin katekese ved generalaudiensen onsdag den 14. mai, kom pave Benedikt XVI med en appell for "folket i Sichuan og omkringliggende provinser i Kina, som er så brutalt rammet av jordskjelvet som har ført til alvorlige tap av menneskeliv, store mengder savnede og forårsaket uoverskuelige skader."

"Jeg ber dere om å forene dere med meg i bønn for de som har mistet livet. Jeg gir løfte om åndelig nærhet med de som lider etter denne ødeleggende katastrofen; og vi bønnfaller Gud om å lindre deres smerte." Paven avsluttet sin appell ved å be Gud om "å gi støtte til alle som arbeider for å gi øyeblikkelig hjelp" til ofrene.

VIS - Vatican Information Service (14. mai 2008)

av Webmaster publisert 14.05.2008, sist endret 14.05.2008 - 17:20