Polakkene nå Norges største innvandrergruppe

 Se også:

Den polske innvandrerbefolkningen gikk i fjor forbi den pakistanske, slik at polakkene nå er Norges største innvandrergruppe. Det fremgår av tall fra Statistisk Sentralbyrå som ble fremlagt i april. Tallene gjelder for 1. januar 2008.

Personer med bakgrunn fra Polen er nå den største innvandrergruppen med 32.100 personer. Deretter kommer Pakistan med 29.100, Sverige med 26.200 og Irak med 22.900. Veksten i den polske innvandrerbefolkningen var i løpet av 2007 på 13.200 personer. Det er en nesten dobbelt så stor økning som i 2006, da det ble 7.000 flere personer med polsk bakgrunn. I 2006 var polakkene den sjette største innvandrergruppen, og den økte til å bli den største i løpet av 2007. Nesten alle disse har selv innvandret til Norge, bare 1.400 personer er barn av to polske innvandrere.

Statistisk Sentralbyrås tall dreier seg kun om personer som har innvandret og fått vanlig norsk personnummer, ikke om de titusener av andre polakker som arbeider - for tiden "midlertidig" - for det meste i bygningsindustrien. Nettoveksten av polakker var ifjor på gjennomsnittlig 1000 i måneden, dvs. over 30 om dagen.

Sammenligner man disse tallene med det antall polskfødte som Den katolske kirke i Norge per 30. april 2008 hadde klart å registrere som medlemmer, er avstanden forstemmende stor. Selv om vi - for å avskjære faren for å overdrive - skulle gå ut fra at hele ti prosent av polakkene ikke var katolikker, er gapet mellom registrerte polske katolikker og det reelle antall polske katolikker bosatt i Norge på godt over 20.000. I Den katolske kirkes sentrale medlemsregister er det nemlig bare registrert 6.032 polskfødte.

Statistisk Sentralbyrå har også offentliggjort detaljerte tall for en rekke større kommuner. Den polske innvandrerbefolkningen (altså polskfødte og norskfødte barn av polske foreldre, både katolikker og ikke-katolikker) i utvalgte kommuner er: Oslo: 6.581; Bergen: 2.022; Bærum: 1.442; Stavanger: 1.337; Trondheim: 918; Asker: 748; Drammen: 524; Kristiansand: 406; Fredrikstad: 380.

At det gjenstår svært mye arbeid med registrering av innvandrede polske katolikker er åpenbart ved en sammenligning med antallet polskfødte registrert i kirkens sentrale medlemsregister per 30. april 2008:

Oslo: 1.351; Bergen: 724; Bærum: 164; Stavanger: 354; Trondheim: 181; Asker: 87; Drammen: 58; Kristiansand: 94; Fredrikstad: 63.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. mai 2008)

av Webmaster publisert 15.05.2008, sist endret 15.05.2008 - 12:56