Erkebiskop Oscar Cruz kausjonerte for sin frihet

 Se også:

En filippinske erkebiskop har betalt kausjon for å unngå fengsling i perioden før hans sak kommer opp i en domstol i Manila. Erkebiskop Oscar Cruz av Lingayen Dagupan, en sterk kritiker av myndighetenes korrupsjon, er anklaget for injurier. Anklagen kom fra en gruppe myndighetsansatte som hevder at erkebiskopen ærekrenket dem da han hevdet at de opptrer som marionetter for José Miguel Arroyo, president Gloria Macapagal Arroyos ektemann. Samme anklage ble rettet mot erkebiskopen i 2004, men saken ble da avvist. Nå har imidlertid myndighetene vedtatt å åpne saken igjen - og erkebiskop Cruz måtte betale 10.000 filippinske pesos, omkring 1400 kroner, i kausjon for sin frihet frem til saken kommer opp for retten.

Erkebiskop Cruz, som er en sterk kritiker at den utbredte politiske korrupsjonen i landet, hevder at saken mot ham er gjenåpnet fordi han nekter å la seg kneble og derfor fortsetter sin offentlige kritikk av myndighetene. Denne gang innrømmer han overfor reportere at han frykter resultatet av rettssaken, siden myndighetene nå synes å ha bestemt seg for å bringe ham til taushet og straffe ham.

CWN - Catholic World News (15. mai 2008)

av Webmaster publisert 15.05.2008, sist endret 15.05.2008 - 17:52