Pave Benedikt XVIs bønn for Kirken i Kina

 

 

 Se også:

Pave Benedikt XVI har skrevet en bønn til Vår Frue av Sheshan, i forbindelse med at han har definert den 24. mai som en spesiell bønnedag for Kirken i Kina. I sitt budskap til kinesiske katolikker, publisert i mai 2007, oppfordret Den hellige far hele verdenskirken til å den 24. mai hvert år, på festen for Maria, de kristnes hjelp, be for den hardt prøvede Kirken i Kina. I Kina er andakten til Jomfru Maria særlig sterk ved helligdommen Vår Frue av Sheshan i Shanghai.

Pave Benedikts bønn til Vår Frue av Sheshan lyder som følger:

Allerhelligste jomfru, det inkarnerte ords mor og vår mor, du som er æret i helligdommen i Sheshan under navnet 'De kristnes hjelp', hele Kirken i Kina ser hen til deg i andektig hengivenhet. Vi kommer til deg i dag for å trygle om din beskyttelse. Se til Guds folk og led dem, med en mors omsorg, på sannhetens og kjærlighetens vei, slik at de alltid vil fremme en fredelig sameksistens i befolkningen.

Da du lydig sa `Ja' i huset i Nasaret, tillot du Guds evige sønn å bli kjød i ditt jomfruelige liv og dermed starte frelsesverket i historien. Villig og sjenerøst samarbeidet du i dette verket og tillot et smertens sverd å gjennombore din sjel, inntil korsofferet, da du våket på Golgata og sto ved din sønns side, han som døde for at vi skal få leve.

Fra da av ble du, på en ny måte, mor til alle som i tro mottar din sønn Jesus og velger å følge i hans fotspor ved å ta opp hans kors. Håpets mor, i påskenatts mørke og i ubetinget tillit foretok du en reise frem mot påskens morgengry. Gi at dine barn til alle tider, selv i de mørkeste stunder, må se tegnene på Guds kjærlige nærvær.

Vår Frue av Sheshan, hold oppe alle i Kina som midt i de daglige prøvelser fortsatt tror, håper og elsker. Måtte de aldri være redde for å vitne om Jesus til verden. I statuen som skuer ut over helligdommen løfter du din Sønn, og i en gest av kjærlighet, og med åpne armer, ofrer du ham til verden. Hjelp katolikker til å alltid være troverdige vitner for denne kjærligheten og alltid stå fast på Peters klippe, hvorpå Kirken er bygget. Mor for Kina og hele Asia, be for oss nå og i all evighet. Amen!

CWN - Catholic World News (20. mai 2008)