President Viktor Jusjtsjenko inviterer paven til Ukraina

 

 Se også:

Ukrainias president Viktor Jusjtsjenko har invitert pave Benedikt XVI til Kiev. Invitasjonen ble overlevert kardinal Tarcisio Bertone da statssekretæren nylig besøkte Ukraina.

Et besøk fra Den hellige far til Ukraina kan få stor betydning, i en tid hvor Jusjtsjenko søker å forene De ortodokse kirkene i ukraina. De ortodokse i Ukraina har siden 1990-tallet vært splittet i tre, også gjennom agitasjon fra nasjonalistiske ukrainske politikere. Flertallet av de troende tilhører den autonome ukrainsk-ortodokse kirke av Moskva-patriarkatet, men i tillegg finnes to kirker som ikke er anerkjent av verdens ortodokse: Den ukrainsk-ortodokse kirke av Kiev-patriarkatet og Den ukrainske autokefale ortodokse kirke. Den gresk-katolske storerkebiskopen av Lviv i Ukraina, kardinal Lubomyr Husar, har tidligere uttalt at det langsiktige målet for de økumeniske bestrebelsene i landet må være en forening av alle kirkene av bysantinsk ritus i ett «Kiev-patriarkat». Også presidenten ønsker å finne en modell for forening av de ortodokse grupperingene.

I samtalene med kardinal Bertone ba president Jusjtsjenko også om bistand fra Vatikanets hemmelige arkiver til å finne dokumenter som kan hjelpe granskningen av hungersnøden som førte til at millioner av ukrainere døde under Stalin-tiden. Jusjtsjenko refererte til sultkampanjen som et "folkemord" begått av Sovjet-regimet.

Kardinal Bertone besøkte Ukraina fra 23. til 26. mai for å presidere ved saligkåringsseremoniene for sr. Marta Vetskaya og Bohdan Khmelnytskyi.

CWN - Catholic World News (27. mai 2008)

av Webmaster publisert 27.05.2008, sist endret 27.04.2019 - 00:19