Helene Lund tatt opp som dame i Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem

Klikk på bildene for store versjoner
Kardinal Foley i prosesjon på vei inn i katedralen
Fra utgangsprosesjonen
Helene Lund foran Notre Dame

 Se også:

Helene Lund ble lørdag den 24. mai opptatt som dame av Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem (OESSH). Investituret fant sted i Notre Dame i Paris. Helene Lund er derved den andre damen i gravriddernes magistrale delegasjon i Norge.

Det var kardinal John Patrick Foley som ledet investituret i Notre Dame. Kardinalen, som er stormester i ordenen, presiderte også ved utsendelsesmessen i katedralen søndag den 25. mai. Fredag kveld før investituret var det kardinal André Vingt-Trois, erkebiskopen av Paris, som presiderte ved vigilien.

Den norske magistrale delegasjonen av gravridderne har nå ni medlemmer; syv riddere og to damer. Magistral delegat (leg leder) i Norge er Knut Arstad, og p. Arne Marco Kirsebom er storprior for Norge.

Det var den 6. desember 2007 at stormester kardinal Foley besluttet å opprette en magistral delegasjon av ordenen i Norge - med virkning fra den 1. januar 2008. En magistral delegasjon er en selvstendig gruppe underlagt ordenens ledelse i Vatikanet, men som foreløpig ikke er stor nok til å utgjøre et stattholderskap. Medlemmene i Norge var inntil januar 2008 en del av stattholderskapet i Sverige. Det var i 2004 at ordenen hadde sin første investitur av riddere, damer og ekklesiastiske medlemmer i Stockholm, og Knut Arstad var da den første nordmann som ble tatt opp - av selveste patriarken av Jerusalem, msgr. Michel Sabbah.

Alle medlemmer må godkjennes av den lokale biskop. Den norske gruppen samles månedlig til messe, åndelig betraktning og generell saksbehandling.

Ridderne av Den hellige grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon. Den økonomiske støtten går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem, samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus og fødeklinikker. Innsamlede midler sendes til ledelsen i Roma, som distribuerer videre.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. mai 2008)

av Webmaster publisert 27.05.2008, sist endret 27.05.2008 - 16:41