Irans president vil møte paven

 Se også:

Irans president Mahmoud Ahmadinejad håper å møte pave Benedikt XVI når han i neste uke (uke 23) besøker Roma. Det rapporterer den italienske avisen La Repubblica. Vatikanet har foreløbig ikke bekreftet at et møte mellom Den hellige far og den kontroversielle presidenten vil finne sted.

La Repubblica siterer en anonym diplomatisk kilde på at president Ahmadinejad ønsker å informere paven om Irans holdning til diverse internasjonale konflikter. Det iranske regimet har ved flere anledninger ønsket Den hellige stol som megler i konflikter med USA og andre vestlige land.

Den italienske avisen hevder at den iranske ambassadør til Den hellige stol ved flere anledninger har forsøkt å få i stand et møte mellom paven og president Ahmadinejad.

Den iranske lederen besøker Roma i forbindelse med et møte i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

CWN - Catholic World News (28. mai 2008)

av Webmaster publisert 28.05.2008, sist endret 28.05.2008 - 11:35