Maristene i Europa samles

Maristpatrene i Norge gleder seg over at deres syv (7) provinser i Europa slås sammen til én provins fra 1. juni i år. Som provinsialsuperior har de 320 europeiske marister valgt iren John Hannan.

Sammenslåingen skjer som følge av nedgang i antall medlemmer, men også av hensyn til nye oppdrag og behovet for et felles formasjonsprogram. Nye kandidater vil heretter få sin trening og utdanning på engelsk.

Maristene mener at kommuniteter med flere nasjonaliteter står bedre rustet til tjeneste for Kirken i dagens Europa.

Maristene i Norge

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2008)

av Webmaster publisert 28.05.2008, sist endret 28.05.2008 - 11:52