Invitasjon til landsmøte i Norges Unge Katolikker

nuk.png

NUKs Landsmøte 2008: 26. til 28. september på Mariaholm

Landsmøtet er NUKs høyeste organ og avholdes en gang i året. Der møter delegater fra NUKs lokallag opp for blant annet å avgjøre hva NUK skal gjøre det kommende året og velge leder og arbeidsutvalg (styre).

I år arrangeres landsmøtet den 26. til 28. september på NUKs leirsted Mariaholm i Spydeberg, Østfold. Alle lokallag i NUK oppfordres til å sende delegater til landsmøtet. Hvert lokallag kan sende to delegater med stemmerett, men lokkallag med over 100 medlemmer har tre delegater med stemmerett.

I tillegg til lokallagsdelegatene har også NUKs tilsluttede grupper og de stemmeberettigede i NUKs landsstyre stemmerett. Biskopene i Norge, de tale- og forslagsberettigede fra landsstyret, barne- og ungdomskontakter og delegater fra pastoralrådene har tale- og forslagsrett. Lokallagene vil få tilsendt innkalling.

Påmeldingsfrist til landsmøtet er 29. august. Påmelding skjer på NUKs nettside, www.nuk.no.

Norges Unge Katolikker / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2008)

av Webmaster publisert 28.05.2008, sist endret 28.05.2008 - 17:14