OKB og Islamsk Råd med fellesuttalelse mot ekteskapsloven

 Se også:

FELLESUTTALELSE FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG ISLAMSK RÅD - OM EKTESKAPSLOVEN

Som religiøse ledere er en av våre oppgaver å veilede mennesker i etisk-moralske spørsmål. I den sammenheng ønsker vi å markere avstand fra den foreslåtte ekteskapslov, som sidestiller homofilt med heterofilt ekteskap. Ekteskapet som institusjon har en grunnleggende plass i samfunnet, og vi vil markere avstand fra forsøk på å rokke ved dette.

Vi, de undertegnede, ønsker med denne erklæring å markere at:

  1. Ekteskapet er et forhold mellom en kvinne og en mann og er en grunnleggende samfunnsordning.
  2. Kvinner og menn er skapt til å utfylle og ha omsorg for hverandre i et kjærlighetsfullt samliv, som gir muligheter for å sette barn til verden og føre slekten videre.
  3. Barn trenger både en mor og en far som omsorgspersoner. Forskjellen mellom kvinner og menn er ikke bare kulturbetinget, men først og fremst biologisk grunnet. Mennesket er fra begynnelsen av skapt av Gud til kvinne og mann.

Oslo, 2. juni 2008

BERNT EIDSVIG CAN.REG.
BISKOP, OSLO KATOLSKE BISPEDØMME

SENAID KOBILICA
HOVEDIMAM, LEDER ISLAMSK RÅD

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2008)

av Webmaster publisert 02.06.2008, sist endret 02.06.2008 - 10:13