Be novene til Den hellige familie mot kjønnsnøytral ekteskapslov

En mengde representanter for kristne kirkesamfunn, organisasjoner og bevegelser gikk tidligere i vår sammen om et opprop for felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far - i anledning regjeringens forslag til ny og kjønnsnøytral ekteskapslov. Fra Den katolske kirke i Norge signerte biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim oppropet.

Lovforslaget om en kjønnsnøytral ekteskapslov skal opp i Stortingen den 11. juni. Familiesenteret i Oslo katolske bispedømme, ved leder Maria Fongen, oppfordrer alle katolikker til faste og bønn mot at lovforslaget godkjennes - samt til å be en novene til Den hellige Familie fra den 2. juni og frem til loven behandles.

LES MER:

Opprop om felleskristen bønnefaste for barnets rett til mor og far

Fellesuttalelse fra OKB og Islams Råd om ny ekteskapslov

Høringsuttalelse fra Oslo katolske bispedømme om kjønnsnøytral ekteskapslov

Høringsuttalelse fra Tromsø Stift om kjønnsnøytral ekteskapslov

Den katolske kirkes katekisme om ekteskapet

Forslaget til ny, kjønnsnøytral ekteskapslov

OKBs innlegg ved Stortingets åpne høring om ny ekteskaplsov

EKSTERNE RESSURSER:

www.morfarbarn.no

Nordisk nettverk for ekteskapet

www.ekteskapet.no

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. juni 2008)

av Webmaster publisert 02.06.2008, sist endret 02.06.2008 - 12:29