Hvorfor paven ikke møter Irans president og andre statsledere

 Se også:

Pave Benedikt XVI har ikke mulighet til å møte statslederne som denne uken er i Roma - dette på grunn av det store antall forespørsler, den begrensede tiden han har til rådighet og andre forpliktelser. Det uttaler Vatikanet i en pressemelding den 3. juni. Mange av verdens statsledere deltar i en konferanse i Roma, i regi av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). I denne forbindelse har flere medier spekulert i hvorvidt Den hellige far ville motta noen av statslederne i audiens. Irans kontroversielle president, Mahmoud Ahmadinejad, hadde på forhånd uttrykt ønske om et privat møte med paven. Den 2. juni kunne imidlertid Vatikanet bekrefte at ingen slike møter står på dagsorden.

Som en forklaring til pavens avgjørelse, forteller Vatikanets pressekontor at statssekretær og kardinal Tarcisio Bertone har skrevet til alle statslederne som deltar i FAO-konferansen og invitert dem til å be om paveaudiens ved en annen anledning.

Pressekontoret minnet journalistene på at statssekretariatet i april 2006 annonserte en ny politikk for de pavelige audienser, der det blant annet ble slått fast at Den hellige far ikke rutinemessig kan innvilge møter med regjeringsledere som deltar i internasjonale konferanser. Statssekretariatet anbefalte da diplomater å anmode om private audienser ved andre anledninger, når paven ikke ble "oversvømt" av denne type henvendelser.

CWN - Catholic World News (4. juni 2008)

av Webmaster publisert 04.06.2008, sist endret 04.06.2008 - 10:55