Ny statistisk årbok

Vatikanet har nylig publisert ny utgave av sin statistiske årbok - med tall fra perioden 2000-2006.

Fra år 2000 og frem til utgangen av 2006 er antall katolikker noenlunde uendret, og katolikker utgjør 17,3 % av verdens befolkning. Veksten i Europa, hvor 25% av verdens katolikker bor, var på mindre enn 1 %. I Nord- og Sør-Amerika var veksten på 8,4%, og Oseania økte med 7,6%. I Asia tilsvarer økningen befolkningsveksten for øvrig, mens man i Afrika så en vekst fra 130 millioner til 158,3 millioner.

Antall biskoper på verdensbasis er steget fra 4541 i år 2000 til 4898 i år 2006. Også antall prester har økt noe, fra 405.178 til 407.262 (1/2 %). Her ser man imidlertid mange regionale forskjeller. Europa er eneste verdensdel med reduksjon av antall prester. På andre kontinenter er det stabilitet eller økning.

Den katolske kirke har omtrent dobbelt så mange ordenssøstre som prester. Størst vekst i det kvinnelige ordensliv finner vi i Afrika og Asia.

Antall prestestudenter steg fra 110.583 i 2000 til over 115.000 i 2006 - en økning på 4,43%. Også her ser vi store regionale forskjeller - fremgang i Afrika og Asia, men en tilbakegang i Europa på hele 16%.

CWN / Katolsk orientering (5. juni 2008)

av Webmaster publisert 05.06.2008, sist endret 05.06.2008 - 15:20