Invitasjon til Olsok 2008

Kjære katolske trosfeller,

Når sommerferien er like rundt hjørnet, forbereder vi i Trøndelag oss på årets Olsokfeiring i slutten av juli. Den kommer hvert år litt ubeleilig, midt i ferietiden, men den utfordrer oss til å ta et standpunkt i viktige spørsmål i livet. Det er nemlig hellig Olavs død som provoserer så enormt at vi er nødt til å svare.

Da Spelet om Heilag Olav var over i fjor, gjenlød en nokså unison kor at spelets budskap handlet mer om politikk og makt, ja om hedendom som ble ilagt hellig Olavs liv. Det kunne virke som om miraklenes tid er forbi på det historiske slagstedet, noe som da ville passe utmerket godt til situasjonen ellers i samfunnet. Min nabo under spelet i 2007 sa til meg ved slutten av forestillingen: Den hellig Olav som vi så i årets spell, er ikke den samme vi ber til.

Det er mye sant i det. For hellig Olav er en skikkelse med mange fasetter, og spesielt mot slutten av hans liv trer en side frem som er viktig for oss troende, som kommer som pilegrimer, enten det nå er Stiklestad eller Nidaros. For hellig Olavs liv har en religiøs betydning, det er nåden som er fundamentet i spelet - og misjonen. Det er her vi kan ta imot tilgivelse - og et nytt oppdrag fra Kristus for det videre liv.

Olav var kristningskongen og Norges apostel. Han gikk foran i å forkynne Kristi ords nåde for alle og overalt, skriver erkebiskop Eystein i Passio Olavi (se Lars Roar Langslet, Olav den hellige, Oslo 1995, s. 102). "Han utførte en apostels gjerning med hellige formaninger", står det i Homilieboken. Adressaten til denne forkynnelsen er vi i dag. Og gjennom denne mottar vi oppdraget og misjonen til å vitne om Guds kjærlighet som har vist seg i Jesus Kristus. Denne Kristus skal også vi vitne om i vårt liv, i vårt samfunn. Vi møter ham på Stiklestad hvor han gav sitt liv for Kristus. Dette møtet vil gi oss mot til et kristent liv i nyhedendommens omverden.

Trondheim, den 4.6.2008

Velkommen til Stiklestad Olsok 2008.

+Georg Müller

Biskop

PROGRAM FOR OLSOK 2008

Søndag 27. juli - Valfart til Stiklestad

Kl. 12.30 Avreise med buss til Stiklestad, med pilegrimsprogram underveis i bussen

Kl. 14.00 Prosesjon fra Teglverket Verdal til St. Olav kapell

Kl. 14.30 Messe i St. Olav kapell

Kl. 16.00 Middag i Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kl. 18.00 Spelet om Heilag Olav på friluftscenen

Kl. 20.00 Retur til Trondheim med buss

Mandag 28. juli - Olsok for barn

Kl. 11.00 Oppmøte og registrering i foreningslokalet St. Olav kirke

Kl. 11.15 Lek og aktiviteter for barna

Kl. 13.00 Lunsj for barn og voksne

Kl. 14.00 Lek og aktiviteter for barna

Kl. 16.00 Barnemesse

Kl. 17.00 Kirkekaffe

Tirsdag 29. juli - Olsokdagen

Kl. 08.00 Messe i Nidarosdomen

Kl. 09.30 Tilbud om frokost i foreningslokalet St. Olav kirke

Kl. 11.00-13.00 Tilbedelse av Alterets hellige sakrament i St. Olav kirke

Kl. 11.00-13.00 Skriftemål

Kl. 13.00-14.00 Tilbud om lunsj i foreningslokalet

Kl. 17.00 Økumenisk vesper

FRIST FOR PÅMELDING TIL OLSOK OG PRISER

Frist for påmelding til olsokfeiring 2008 settes til tirsdag 15. juli 2008. Påmelding sendes Olsokkomiteen, Trondheim katolske stift, Sverres gate 1, 7012 Trondheim.

Telefon 73 52 77 05 fax 73 52 87 90 eller kari.hauge@hist.no

Ingen påmeldinger effektueres før disse er godskrevet konto 4200 5024980

Pris bussbillett Trondheim-Stiklestad tur/retur: Voksne kr. 200, barn kr. 100

Pris billetter til Spelet om Heilag Olav: Voksne kr. 300, barn kr. 150

Billett til buss og Spel til sammen: Voksne kr. 500, barn kr. 250

Informasjon om Olavfestdagenes program

Telefon 73 84 14 50 eller hjemmesidene www.olavsfestdagene.no.

Melding fra Midt-Norge Stift (16. juni 2008)

av Webmaster publisert 16.06.2008, sist endret 16.06.2008 - 12:38