141 ungdommer fra Den katolske kirke i Norge reiser til Verdensungdomsdagene i Sydney

www.wyd2008.org

 Se også:

Verdensungdomsdagene, som startet beskjedent i Roma i 1984, er etterhvert blitt noen av de største arrangementene i Den katolske kirkes regi - til tider med godt over en million deltagere. Annenhvert år arrangeres internasjonale Verdensungdomsdager med deltagelse fra hele den katolske verden og også fra andre kristne. I år er det erkebispedømmet Sydney som er vertskap.

Til tross for at Australia ligger langt borte fra mange, forventer arrangørene at minst 125.000 tilreisende katolske ungdommer deltar - i tillegg til minst like mange australske unge troende.

Fra Norge reiser en delegasjon på hele 113 stykker, under ledelse av Norges Unge Katolikker. I tillegg reiser en gruppe på 28 ungdommer i regi av Vietnamesisk Pastoralsenter.

Mange av de norske deltagerne har lang reisevei allerede til første stopp, som er Katarinahjemmet i Oslo. Her møtes deltagerne den 5. juli, og dominikanerinnene tilbyr kost og losji til alle. På Katarinahjemmet kan deltagerne bli kjent med hverandre, få de siste informasjoner og smøre nistepakke før den lange reisen.

Den tre uker lange pilegrimsturen innledes offisielt med en messe samme kveld kl. 20.30. Messen feires i St. Dominikus og av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, som sporty nok reiser til Sydney sammen med ungdommen.

Den første uken i Australia skal den norske delgasjonen tilbringe nord for Sydney, i en menighet i bispedømmet Maitland-Newcastle. Der inviterer menigheten til en mengde felles arrangementer med lokal ungdom og tilreisende pilegrimer fra hele verden.

Fra 15. til 20. juli samles de flere hundre tusen ungdommene i Sydney. Her blir det katekeser på forskjellige språk, ungdomstorg og festival. Høydepunktet blir deltakelse av pave Benedikt XVI, som blant annet feirer messe for og med de unge på Sydney racecourse.

Etter arrangementets offisielle avslutning blir det tid til noen dagers ferie og sightseeing - før den lange hjemreisen.

Tema for årets Verdensungdomsdager er "Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner" (Apg 1:8).

Norges Unge Katolikker (NUK) / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. juni 2008)