Ingebjørg Tori Thorp ansatt som sekretær i Tribunalet

Ingebjørg Tori Thorp er fra 1. juli 2008 ansatt som sekretær i Tribunalet, hvor hun også har vikariert våren 2008.

Ingebjørg er utdannet musikklærer, gift og har fire barn. Tidligere har hun blant annet arbeidet som ungdomskonsulent i UNKF (nå: NUK), som koordinator for St. Olav Caritas og som musikklærer ved den katolske skolen på Island, hvor hun var bosatt i 14 år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. juni 2008)

av Webmaster publisert 20.06.2008, sist endret 20.06.2008 - 12:58