Vatikanet foreslår løsning for SSPX?

 Se også:

Den italienske avisen Il Giornale rapporterer at pave Benedikt XVI skal ha gitt St. Pius X-selskapet (SSPX) et tilbud som kan hele bruddet mellom Den hellige stol og den tradisjonalistiske gruppen.

Vatikanet skal ha bedt om svar fra SSPX innen 28. juni, hevder Il Giornale. Tilbudet ble lagt fram under et møte mellom kardinal Dario Castrillon Hoyos, president for den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, og biskop Bernard Fellay, erkebiskop Marcel Lefebvres etterfølger som generalsuperior for prestebrorskapet.

Il Giornale hevder at Vatikanets forslag blant annet innebærer krav om at SSPX må anerkjenne Annet Vatikankonsils autoritet samt den nye messens (Novus Ordo) gyldighet. Innfris dette, skal Vatikanet være villig til å opprette et tradisjonalistisk prelatur, noe som da innebærer at SSPX kan fortsette sitt arbeid og også utdanne egne prester.

Andrea Tornielli, Il Giornales respekterte Vatikan-analytiker, rapporterer at han har fått tak i en kopi av kardinal Castrillon Hoyos brev, hvor han legger frem Vatikanets forslag. Kardinalens brev skal ikke spesifikt nevne kravet om at SSPX må anerkjenne Annet Vatikankonsil og den nye messen, forklarer han. Dette skal være "tidligere generelle betingelser" og selve grunnlaget for den pågående dialog mellom Den hellige stol og den tradisjonalistiske gruppen.

Kardinal Castrillons brev skal ifølge Tornielli inneholde krav om at SSPX ikke tillater seg å komme med personlige angrep på paven og at SSPX unngår offentlige uttalelser som kan skade det kirkelige fellesskap. Tornielli rapporterer også at Vatikanet ber SSPX om å ikke fremstille seg selv som et konkurrerende magisterium, mer legitimt enn Den hellige stol, om å respektere pavens autoritet og om å respondere innen utgangen av juni.

Det var msgr. Lefebvre som opprettet SSPX i protest mot Annet Vatikankonsils reformer. Den franske biskopen forkastet liturgireformen og legitimiteten til interreligiøs dialog. I 1986 fordømte han pave Johannes Paul IIs besøk i Romas synagoge som en umåtelig skandale, og den 30. juni 1988 ordinerte han fire biskoper uten pavelig godkjennelse. Den 2. juli 1988 skrev pave Johannes Paul II derved det apostoliske brevet Ecclesia Dei, hvor han spesifikt refererte til bispeordinasjonene som en skismatisk handling (som utløser automatisk ekskommunikasjon). Men for ikke å bryte alle bånd og for å åpne muligheten for forsoning, ble kommisjonen Ecclesia Dei opprettet.

Pave Benedikt XVI har uttrykt et sterkt ønske om å bringe SSPX tilbake i full kommunion med resten av Kirken.

CWN - Catholic World News (25. juni 2008)