Biskop Józef Wróbel av Helsingfors utnevnt til hjelpebiskop i erkebispedømmet Lublin

Biskop Józef Wróbel av Helsingfors blir ny hjelpebiskop av erkebispedømmet Lublin, Polen

Pave Benedikt XVI har den 28. juni 2008 utnevnt biskop Józef Wróbel SCJ av Helsingfors (Helsinki) til hjelpebiskop i erkebispedømmet Lublin, Polen.

Konsultorkollegiet i bispedømmet Helsingfors skal i løpet av kort tid velge en bispedømmeadministrator som får i oppdrag å lede bispedømmet frem til det foreligger utnevnelse av ny biskop.

Biskop Wróbel er født i Bestwina (bispedømmet Bielsko-Zywiec) i Polen den 18. oktober 1952. Han trådte inn i kongregasjonen Jesu Hellige Hjerte ("dehonianerne") i 1973, hvor han avla de evige løfter i 1978. Han studerte ved dehonianernes seminar i Kraków og ble presteviet den 12. juni 1980. I perioden 1980 til 1985 studerte Wróbel moralteologi ved Alfonsianum, hvor han avsluttet med doktorgrad. Fra 1985-1986 tjenestegjorde han som sognevikar i Weglówka (erkebispedømmet Kraków) og provinsialsekretær for dehonianerne. I 1985 begynte han også å undervise i teologi ved dehonianernes seminar i Kraków. Fra 1989 til 1992 var han provinsialråd for sin kongregasjon og fra 1990 til 1993 rektor ved deres seminar i Kraków. Fra 1993 var han dosent i moralteologi ved det katolske universitet i Lublin, hvor han siden 1999 også har hatt et læresete i "livets teologi". Fra samme år var Wróbel visepresident for kommisjonen for bioetikk ved det medisinske akademi. Den 30. november 2000 ble han utnevnt til biskop av Helsingfors, og bispevielsen fant sted 26. januar 2001.

Biskop Wróbel forlater Finland for å ta fatt på sin nye tjeneste i Polen den 1. juli.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. juni 2008)

av Webmaster publisert 28.06.2008, sist endret 28.06.2008 - 14:59