Kardinal Vallini pavens nye vikar for bispedømmet Roma

Pave Benedikt gir kardinalhatten til sin fremtidige vikar Agostino Vallini i 2006

Vatikanet, 27.6.08 (KAP/CNN/KI) - Kardinal Agostino Vallini, til nå prefekt for Vatikanets «høyesterett», ble fredag den 27. juni 2008 som ventet utnevnt av pave Benedikt XVI til hans vikar for bispedømmet Roma. Samtidig godkjente paven avskjedssøknaden til kardinalvikaren siden 1991, kardinal Camillo Ruini, som går av for aldersgrensen, 77 år gammel.

Ny prefekt for den øverste kirkelige domstol, offisielt «Det høyeste Tribunal av Den apostoliske Signatur», etter kardinal Vallini blir erkebiskopen av Saint Louis i USA, Raymond Leo Burke, som mandag fyller seksti år. Den apostoliske Signatur avgjør blant annet stridsspørsmål om kompetanse innen Kirkens hierarki, og i flere kirkerettslige saker er den siste appellinstans før paven.

Vallini ble født i 1940 i nærheten av Tivoli ved Roma i Lazio i Midt-Italia, men vokste opp i Napoli. Mellom 1989 og 1999 var han hjelpebiskop i Napoli. I denne perioden profilerte han seg som ekspert på organisasjon. I 1999 ble han utnevnt til biskop av Albano Laziale. I denne egenskap var han regelmessig «vert» for paven i Castelgandolfo, som tilhører bispedømmet Albano. I 2004 ble han prefekt for Den apostoliske Signatur, og i 2006 ble han kreert til kardinal.

Som kardinalvikar representerer Vallini paven som bispedømmebiskop for det viktigste italienske bispedømmet (sammen med Milano). Bispedømmet Roma ble under kardinal Ruini, og allerede under hans forgjenger, kardinal Ugo Poletti, kraftig utbygd i sine pastorale strukturer. Sammenlignet med andre europeiske metropoler er det kirkelige nærvær i Roma uvanlig stort, også utenom Vatikanet.

Kardinal Ruini ble i 1991 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til hans vikar, men også til president for den italienske bispekonferansen (CEI). Paven gjenutnevnte ham den 7. mars 1996 og den 6. mars 2001 til president for bispekonferansen for en andre og en tredje femårsperiode. Før hans tredje femårsperiode som president for konferansen løp ut i 2006, sendte kardinalstatssekretær Angelo Sodano ut et strengt hemmelig spørreskjema til de italienske biskopene med spørsmål om hvem de ønsket som ny president. Da dette brevet ble lekket til pressen, grep pave Benedikt XVI inn, og den 14. februar 2006 forlenget han Ruinis periode som president donec aliter provideatur, «inntil annet blir bestemt».

Den 7. mars 2007 aksepterte pavens den 76-årige kardinal Ruinis avskjedssøknad av aldersgrunner og utnevnte erkebiskop Angelo Bagnasco av Genova til ny president. Ruini fortsatte imidlertid som generalvikar for Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen, inntil kardinal Vallini overtok begge disse embetene den 27. juni 2008. I sin 17-årige embetstid har kardinal Ruini i sterk og varig grad preget identiteten til Kirken i Roma og hennes misjonsånd, understreket pave Benedikt XVI ved en mottakelse for medarbeiderne i det romerske vikariatet. Paven priste Ruini som en fremragende teolog og filosof.

Allerede forrige lørdag tok kardinal Ruini avskjed med de troende i Roma med en festmesse i San Giovanni in Laterano. Offisielt dreide det seg om en feiring av hans 25-årsjubileum som biskop, men alle så på den som hans siste messe som kardinalvikar. San Giovanni eller Lateranbasilikaen er pavens bispekirke, og dermed også hans kardinalvikars.

Raymond Leo Burke ble født den 30. juni 1948 i bispedømmet La Crosse i Wisconsin i USA Etter prestestudier i La Crosse, Washington DC og Roma ble han presteviet den 29. juni 1975 av pave Paul VI (1963-78) i Peterskirken i Roma for bispedømmet La Crosse. Etter pastoralt arbeid i La Crosse (1977-1980) studerte han fra 1980 til 1984 ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og tok en doktorgrad i kirkerett. Deretter var han kuriemoderator, visekansler og viseofficial i La Crosse (1984-1989). Fra 1989 til 1994 var han båndforsvarer ved Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur i Roma.

Han ble den 10. desember 1994 utnevnt av pave Johannes Paul II til biskop av La Crosse, og han ble bispeviet av paven den 6. januar 1995 i Roma. Han ble den 2. desember 2003 utnevnt til erkebiskop av Saint Louis. Han ble den 8. juli 2006 utnevnt til medlem av Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur, og altså den 27. juni 2008 til prefekt for Den Apostoliske Signatur. Signaturaen ledes vanligvis av en kardinal, så det er trolig at Burke vil få den røde hatten i neste konsistorium.

Raymond Burke har vært den mest frittalende av de konservative biskopene i USA. I et land hvor de konservative gjerne er mer konservative og de liberale mer liberale enn i resten av verden, har han vært en omstridt skikkelse. I presidentvalgkampanjen i 2004 vakte han stor oppsikt ved å erklære at han ville nekte den demokratiske presidentkandidaten, katolikken John Kerry, kommunion på grunn av hans abortstandpunkt. I fjor sa han at han ville gjøre det samme for den daværende republikanske favoritten, katolikken Rudy Giuliani. Han protesterte også mot sangeren Sheryl Crows opptreden på en veldedighetsforestilling for et katolsk barnesykehus på grunn av hennes syn på stamcelleforskning. I januar i år krevde han at det jesuittdrevne Saint Louis University skulle disiplinere treneren for universitetets basketballag, Rick Majerus, fordi han offentlig hadde støttet retten til abort.

Selv er han forbauset over reaksjonene. «Jeg har vært frustrert og brydd over at inntrykket av meg har vært nokså negativt (...) som usympatisk og arrogant», sa Burke etter at han reflekterte over sin tid i Saint Louis i anledning sin nye utnevnelse. «Jeg har prøvd å være en god hyrde for flokken». Han vil flytte til Roma i august for å ta opp sitt nye embete.

Kathpress/CNN/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (29. juni 2008)

av Webmaster publisert 29.06.2008, sist endret 29.06.2008 - 18:17