Erkebiskop Amato etterfølger kardinal Martins som prefekt for Helligkåringskongregasjonen

Erkebiskop Angelo Amato SDB

Vatikanet, 9.7.08 (KAP/KI) - Pave Benedikt XVI aksepterte onsdag den 9. juli 2008 avskjedssøknaden til prefekten for Helligkåringskongregasjonen, den portugisiske kardinal José Saraiva Martins CMF, som går av for aldersgrensen, 76 år gammel. Til hans etterfølger utnevnte paven den 70-årige italienske erkebiskop Angelo Amato SDB, som til nå har vært sekretær for Troslærekongregasjonen under kardinal William Joseph Levada.

Kardinal Martins har ledet Helligåringskongregasjonen siden 1998. Han trådte som ung mann inn hos Claretinerne (Congregatio Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis [Cordis Mariae Filii] - CMF). Han studerte ved universitetet i Taipei på Taiwan og i Leuven/Louvain (Löwen) i Belgia. I 1954 kom han til Roma, og der har han vært siden. Han ble presteviet der i 1957.

Han var direktør for det teologiske kollegiet ved det pontifikale universitetet Urbaniana, før Den hellige Stol i 1980 utnevnte ham til direktør for universitet. Han hadde denne stillingen til 1988, da han ble utnevnt til sekretær for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse av pave Johannes Paul II (1978-2005). Han ble bispeviet den 2. juli 1988 i Roma. Han ble den 30. mai 1998 utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for Helligkåringer, og den 21. februar 2001 ble han kreert til kardinaldiakon av Nostra Signora del Sacro Cuore.

Angelo Amato ble født den 8. juni 1938 i Molfetta i erkebispedømmet Bari-Bitonto i Sør-Italia. Han trådte inn hos salesianerne, som oftest kalles Salesiani di Don Bosco - SDB; «Salesianere av St. Johannes Don Bosco», men det offisielle navnet er Societas S. Francisci Salesii. Han ble presteviet i 1967. Han tok lisensiatgraden i filosofi ved det pavelige universitet Salesianum og doktorgraden i teologi ved det pavelige universitet Gregoriana i 1974. Han ble professor i dogmatikk og senere dekanus for det teologiske fakultet ved Salesianum, og han var universitetets viserektor fra 1997 til 2000. Han var rådgiver for Troskongregasjonen, Rådet for kristen enhet og for Rådet for interreligiøs dialog og forfatter av mange publikasjoner og artikler.

Den 19. desember 2002 utnevnte pave Johannes Paul II ham til sekretær for Troslærekongregasjonen etter hans medbror Tarcisio Bertone SDB, som den 10. desember 2002 var blitt utnevnt til erkebiskop av Genova etter kardinal Dionigi Tettamanzi, som var blitt ny erkebiskop av Milano etter kardinal Carlo Maria Martini. Han ble samtirig utnevnt til titularerkebiskop av Sila. I Troslærekongregasjonen ble han kardinal Joseph Ratzingers høyre hånd, og samme Ratzinger har nå som pave Benedikt XVI utnevnt ham til prefekt for Helligkåringskongregasjonen. Han blir dermed ganske sikkert kreert til kardinal i neste konsistorium.

Ny sekretær i Troslærekongregasjonen blir den spanske jesuittpateren Luis Francisco Ladaria Ferrer, som samtidig ble utnevnt til titularerkebiskop av Tibica. Erkebiskop-elekt Ladaria ble født den 19. april 1944 på Mallorca i Spania. Han tok først en universitetsutdannelse som jurist før han i 1966 trådte inn i jesuittordenen (Societas Iesu - SJ). Han studerte filosofi og teologi ved det pavelige universitetet Comillas og ved jesuittenes høyskole St. Georgen i Frankfurt am Main i Tyskland. I 1975 tok han doktorgraden i teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma. Samme år overtok han et professorat i dogmatisk teologi i Madrid.

I 1984 ble han professor i dogmatisk teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og han var universitetets viserektor fra 1986 til 1994. I 1992 kalte pave Johannes Paul II ham til Den internasjonale teologkommisjonen, og i 1995 ble han også utnent til rådgiver for Troslærekongregasjonen. Siden 2004 har han vært generalsekretær for Den internasjonale teologkommisjonen og bidro avgjørende til erklæringen Dominus Iesus i 2000.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (9. juli 2008)

av Webmaster publisert 09.07.2008, sist endret 09.07.2008 - 15:34