P. John Chaloner JCL assisterende rettsvikar for Oslo Katolske Bispedømme

P. John Chaloner

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo har med virkning fra 1. september 2008 utnevnt p. John Chaloner JCL til assisterende rettsvikar for Oslo Katolske Bispedømme. P. Chaloner er fra før tilknyttet Tribunalet i OKB som dommer.

P. Chaloner ble født 20. mars 1940 i Sheffield, Yorkshire, England. Prestestudier ved the Pontifical Beda College i Roma. presteviet 7. april 1973. Tilknyttet Tribunalet ved bispedømmet Salford siden 1973, siden 1988 som dommer. Arbeidet for det regionale tribunalet i Halifax, Nova Scotia seks måneder i 1983. Desember 1976-september 1982 redaktør for the Canon Law Society Newsletter. Har siden prestevielsen ved siden av tribunalarbeidet også hele tiden virket som menighetsprest. Sogneprest i Saint Hubert's, Dunsop Bridge, Lancashire siden 1993.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. oktober 2008)

av Webmaster publisert 05.10.2008, sist endret 05.10.2008 - 15:59