London: Amnesty støtter Orissa-kristne

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/kristenliv/article3838068.ece