Kina: Flere kristne enn kommunister

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/kristenliv/article3840826.ece