Mor Teresa-biografien KOM OG VÆR MITT LYS foreligger på norsk

"Kom og vær mitt lys"

 Se også:

Den svært mye omtalte Mor Teresa-biografien KOM OG VÆR MITT LYS - helgenen fra Calcuttas private brev foreligger nå på norsk, utgitt av Luther Forlag.

"Come Be My Light" kom ut i 2007, 10 år etter at Mor Teresa døde. Denne bemerkelsesverdige og verdensberømte nonnen mottok et "kall i kallet" til å tjene de fattigste av de fattige i Calcuttas slum. I denne oppsiktsvekkende biografien kan vi lese Mor Teresas private brev til sine åndelige veiledere, samlet i forbindelse med hennes helligkåringsprosess. Brevene avslører hittil ukjente dybder ved hennes åndelige liv og den paradoksale og uventede prisen hun måtte betale for sitt kall - at hun selv skulle leve i "fryktelig mørke". Dette var sider som var skjult for selv hennes aller nærmeste medarbeidere.

"Mørket er slik at jeg virkelig ikke kan se - verken med min sjel eller med fornuften - Guds rom i min sjel er tomt - det er ingen Gud i meg - Noen ganger hører jeg kun mitt eget hjerte rope `Min Gud' og intet annet - jeg kan ikke forklare torturen og smerten -"

Både internasjonale og norske medier slo straks opp disse "sjokkerende" avsløringene om at Mor Teresa hadde "mistet Gud". Var Mor Teresas fromhet en bløff? Var tjenesten for de fattigste av de fattige et spill for galleriet? Reaksjonene fra kirkelig hold var diamentralt motsatte - avsløringene kan veldig gjerne føre til at hun vil bli regnet som en av Kirkens største mystikere.

Tekstene er redigert og kommentert av p. Brian Kolodiejchuk MC, som er postulator i Mor Teresas helligkåringsprosess og medlem av Missionaries of Charity Fathers.

Boken koster kr. 298 og kan blant annet kjøpes i / bestilles fra St. Olav bokhandel.

I Broen nr. 5-2008, som om kort tid ligger i postkassene, kan du lese en artikkel av p. Olav Müller SS.CC. om Mor Teresas mystiske erfaringer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (21. oktober 2008)

av Webmaster publisert 21.10.2008, sist endret 21.10.2008 - 11:38