Ny provinsialledelse hos St. Elisabethsøstrene

F.v.: Sr. Katarina, sr. Agnes, moder Samuela Werbinska (generalsuperior fra Roma), sr. Asumpta, sr. Rosaria og sr. Natanaela

St. Elisabethsøstrene holder sitt provinskapittel fra 20. til 24. oktober 2008. Søstrenes hovedoppgave er å velge ny ledelse, samt å ta opp aktuelle spørsmål.

Tirsdag den 21. oktober var retrettdag. Onsdag den 22. oktober fulgte valget av provinsialsuperior (provinspriorinne) og hennes fire rådssøstre. De følgende søstre danner det nye provinsialrådet:

Provinsialsuperior: Søster M. Asumpta Balcerzak, Oslo

Provinsialvikar: Søster M. Rosaria Bernhart, Oslo

2. rådssøster: Søster M. Agnes Nowak, Tønsberg

3. rådssøster: Søster M. Katarina Hodyr, Tromsø

4. rådssøster: Søster M. Natanaela Hess, Oslo

I følge St. Elisabethsøstrenes konstitusjon skal dette avholdes hvert 6. år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. oktober 2008)

av Webmaster publisert 22.10.2008, sist endret 22.10.2008 - 17:25