Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ny provinsialledelse hos St. Elisabethsøstrene

F.v.: Sr. Katarina, sr. Agnes, moder Samuela Werbinska (generalsuperior fra Roma), sr. Asumpta, sr. Rosaria og sr. Natanaela

St. Elisabethsøstrene holder sitt provinskapittel fra 20. til 24. oktober 2008. Søstrenes hovedoppgave er å velge ny ledelse, samt å ta opp aktuelle spørsmål.

Tirsdag den 21. oktober var retrettdag. Onsdag den 22. oktober fulgte valget av provinsialsuperior (provinspriorinne) og hennes fire rådssøstre. De følgende søstre danner det nye provinsialrådet:

Provinsialsuperior: Søster M. Asumpta Balcerzak, Oslo

Provinsialvikar: Søster M. Rosaria Bernhart, Oslo

2. rådssøster: Søster M. Agnes Nowak, Tønsberg

3. rådssøster: Søster M. Katarina Hodyr, Tromsø

4. rådssøster: Søster M. Natanaela Hess, Oslo

I følge St. Elisabethsøstrenes konstitusjon skal dette avholdes hvert 6. år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (22. oktober 2008)

Emneord: