Vatikanstaten er blitt medlem av INTERPOL

Vatikanets gendarmerikorps, vatikanpolitiet (som ikke må forveksles med Sveitsergarden), er blitt medlem nr. 187 av det internasjonale sikkerhetspolitiet INTERPOL. Derved er både paven og pilegrimer sikret større beskyttelse.

Det er leder for Vatikanets politi, Domenico Giani, som har bekreftet at gendarmerikorpset nå er blitt del av den internasjonale styrken. INTERPOLs generalforsamling, som var samlet i Russland fra 7. - 10. oktober, slo fast medlemskapet.

Gendarmerikorpset overvåker sikkerheten og lov og orden i Vatikanet, deriblant grensekontroll, kriminalitetsforebyggende arbeid, etterforskning og antiterrorarbeid. Vatikanet er enda mer hjelpeløs overfor terroristtrusler enn mange land. Ettersom staten ikke har noen egen etterretningstjeneste, er den i denne sammenheng henvist til hjelp fra andre stater, fremfor alt Italia. Det er også italienske sikkerhetskrefter som beskytter Vatikanet til lands og i luften, for de små enhetene til sveitsergarden og det vatikanske gendarmeri har verken nok personell eller det nødvendige tekniske utstyret. Bruken av INTERPOLs globale politiressurser, blant annet databaser og sikre kommunikasjonssystemer, samt kompetansen på antiterrorarbeid, betyr derfor mye for pavens og pilegrimers sikkerhet, uttaler Domenico Giani.

Interpol er en internasjonal organisasjon etablert i 1923 for å bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid. Den er verdens største internasjonale organisasjon etter De forente nasjoner og har sitt hovedkvarter i Lyon i Frankrike. Organisasjonens arbeid er hovedsakelig rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, barnepornografi, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.

ZENIT / Kathpress / Wikipedia (24. oktober 2008)

av Webmaster publisert 24.10.2008, sist endret 24.10.2008 - 17:33