Pave Benedikt XVI besøker Afrika

Pave Benedikt XVI annonserte den 26. oktober 2008 at han i mars 2009 besøker Afrika. Besøker finner sted i forbindelse med Afrika-synoden, som avholdes noen måneder senere. Den 2. Spesialsynoden for Afrika er planlagt avholdt i oktober 2009.

Den hellige far offentliggjorde sine planer ved avslutningsmessen for den 12. ordinære bispesynode, som nå har hatt sin siste arbeidsdag - etter nesten en måneds refleksjon rundt Guds ord i Kirkens liv og misjon. Han kunngjorde også Afrika-reisen før Angelus-bønnen på Petersplassen søndag formiddag.

Den hellige far forklarte at reisen går til to afrikanske land: "For det første Kamerun, hvor jeg skal gi kontinentets biskoper synodens 'instrumentum laboris' [arbeidsdokumentet for Afrika-synoden], og deretter til Angola, i anledning 500-årsjubileet for evangeliseringen av landet."

Både i sin preken ved synodens avlsutningsmesse og i talen før Angelus, overga pave Benedikt Afrika-synoden til Vår Frues forbønn.

ZEN - Zenit (27. oktober 2008)