Norge: Gav bort offer til katolikkene

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/kristenliv/article3880198.ece