Russland: Katolske prestar drepne i Moskva

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/verden/article3886607.ece