Pius XIIs saligkåring kan bli utsatt

 Se også:

Pave Benedikt XVI skal ha nevnt til en delegasjon fra Den internasjonale jødiske komité for interrelgiøse anliggender at han muligens ikke vil fortsette salikåringsprosessen av pave Pius XII før relevante arkiver har vært åpne for forskere i seks til syv år. Dette forteller komiteens leder, rabbineren David Rosen.

"Et medlem av vår delegasjon ba paven om å ikke gå videre med saligkåringen før arkivene i Vatikanet har blitt gjort tilgjengelig for objektive historiske analyser, og han skal ha svart at dette ble vurdert seriøst," forteller rabbien. Rosen presiserer imidlertid på en pressekonferanse: "Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, at det ikke er det jødiske folks sak å diktere for Den katolske kirke hvem deres helgener er."

Under komiteens audiens hos pave Benedikt gjentok rabbien "med respekt" sin "anmodning om at forskere får en enkel og full tilgang til alt arkivmateriale fra denne perioden, slik at vurderinger av de handlinger og føringer som ble gjort og lagt i denne tragiske perioden kan få den troverdighet de fortjener, både i våre respektive fellesskap og utad."

CNS - Catholic News Service (3. november 2008)