Små endringer i messefeiringen kommer

Kardinal Francis Arinze

Vatikanet, 30.11.08 (KI/KAP) - Det kommer til å skje noen små endringer i messefeiringen i den latinske ritus, bekrefter prefekten for Liturgikongregasjonen, kardinal Francis Arinze, i samtale med Vatikanradioen. Muligens kommer fredshilsenen i messen til å bli flyttet, opplyser kardinalen. Bispesynoden i 2005 om Eukaristien hadde oppmuntret til dette, noe som førte til at Liturgikongregasjonen innhentet råd fra eksperter.

De fleste av disse ekspertene gikk riktignok inn for å beholde fredshilsenen hvor den nå er, mellom Fader Vår og Agnus Dei, men kardinal Arinze sa at det imidlertid finnes noen eksperter som ønsker at fredshilsenen skal utveksles under forberedelsen av offergavene, andre til og med i begynnelsen av messen, mens andre igjen vil ha den helt til slutt. Pave Benedikt XVI har studert spørsmålet inngående og deretter bestemt seg for å konsultere bispekonferansene om to alternativer: Enten å beholde fredshilsenen hvor den er, eller å flytte den til etter forbønne, før bønnen over offergavene. Resultatet av konsultasjonen vil forelegges paven, som deretter vil ta en beslutning.

En annen endring gjelder sluttformularet i messen. Bispesynoden i 2005 foreslo at utsendelsesordene Ite missa est kunne få noen flere alternativer som bedre kunne vise misjonsdimensjonen ved eukaristifeiringen. Noen forstår feilaktig «Messen er til ende, gå i fred» som en oppfordring til «å gå ut og slappe av», men dette er ikke meningen - det dreier seg om å overføre messen til hverdagen. Paven gjorde synodefedrenes bønn til sin egen og ba Liturgikongregasjonen om å studere spørsmålet.

Kardinal Arinze forteller til Vatikanradioen at ekspertene foreslo 72 ulike formuleringer, og av disse ble ni utvalgt og forelagt paven. Han approberte til slutt tre formuleringer, som ikke blir obligatoriske. Diakonen eller presten kan velge mellom dem, eller han kan fortsatt si Ite missa est.

De tre nye formuleringene er (norske oversettelser er uoffisielle):

  • Ite in pace (Gå i fred) (denne formuleringen brukes i den ambrosianske liturgi i Milano)
  • Ite ad Evangelium Domini nuntiandum (Gå og forkynn Herrens evangelium)
  • Ite in pace, glorificando vita vestra Dominum (Gå i fred og lovpris Herren gjennom deres liv)

Kardinal Arinze, som fylte 76 år den 1. november, kommer for øvrig trolig snart til å gå over i pensjonistenes rekker. Den 23. november feiret han sitt femtiårsjubileum som prest, og han har vært biskop i over 43 av dem. Den vatikanske ryktebørsen vil at det til at kardinal Antonio Cañizares Llovera, erkebiskop av Toledo og spansk primas, kommer til å overta som prefekt for Liturgikongregasjonen. Han ble i 1996 utnevnt til medlem av Troslærekongregasjonen i Vatikanet, og derfra kjenner pave Benedikt ham svært godt. Kardinal Cañizares kalles da også «Lille Ratzinger» i Spania.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe) (30. november 2008)

av Webmaster publisert 30.11.2008, sist endret 30.11.2008 - 23:15