Diakon Jan Peter Langva OP døde 1. desember

Fr. Jan Peter Langva R.I.P.

Diakon Jan Peter Langva OP ble den 1. desember innlagt på Diakonhjemmets sykehus, hvor han døde ca. kl.17.15 samme dag.

Langva ble født i Ålesund den 22. november 1925 og studerte teologi ved universitetet i Oslo, senere ved lærerhøyskolen i Hamar. Han underviste i Bergen og var i flere år en vel ansett kollega og godt likt klasselærer ved St. Paul skole. Hans musikalske begavelse var sjelden, og han ledet kirkekoret i St. Paul i en årrekke. I moden alder ba han dominikanerne om å bli opptatt som novise og gjennomførte sitt novisiat og videre studier i Frankrike. Han ble viet til diakon 6. juni 1992. Han etterlater seg en datter.

Requiemmesse feires tirsdag 9. desember kl. 12.00 i St. Dominikus kirke. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo presiderer.

R.I.P.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (2. desember 2008)

av Webmaster publisert 02.12.2008, sist endret 02.12.2008 - 10:59