Utnevnelse av katolsk biskop-prelat til Tromsø stift

 

 Se også:

Tromsø stift
Den katolske kirke i Nord-Norge
Postboks 132, 9252 Tromsø
Telefon: 77 68 56 04

Jeg har den store glede og ære å meddele at pave Benedikt XVI i dag har utnevnt til

NY KATOLSK BISKOP-PRELAT AV TROMSØ

Det katolske bispesetet i Nord-Norge ble vakant 4. november 2006 ved biskop Gerhard Goebels død. Han var av pave Johannes Paul II blitt ordinert til biskop av Tromsø 27. mai 1979, men ledet også bispedømmet som utnevnt apostolisk administrator en tid i 1976 og deretter fra 1977 og frem til han ble biskop. Undertegnede har fra 9. november 2006 som valgt bispedømmeadministrator stått for den midlertidige ledelse av Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge.

Msgr. Berislav Grgić ble født 15. februar 1960 i Novo Selo i bispedømmet Banja Luka i (det daværende) Jugoslavia (nå Bosnia-Hercegovina) og er av kroatisk herkomst. Han ble ordinert til prest 29. juni 1986 i Banja Luka av biskop Franjo Komarica. Fra 1988 til 1991 studerte han spiritualitet ved det pavelige universitet Gregoriana i Roma. Frem til 1995 virket Berislav Grgić som kapellan og sogneprest, underviste ved et juniorseminar og arbeidet for Caritas, dels i sitt hjemland og dels i Kroatia.

20. august 1995 ble Berislav Grgić som så mange av hans sognebarn fordrevet av serberne fra hans sogn i Banja Luka, og 3. januar 1996 kom han fra Kroatia til Norge. De første årene i Norge arbeidet han som nasjonalsjelesørger for kroater, som skoleprest og som kapellan i St. Olav domkirke, Oslo. 1. september 2004 ble han utnevnt til generalvikar i Oslo katolske bispedømme og 1. januar 2006 ble han biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i samme bispedømme.

Berislav Grgić forlot Norge 2. mars 2007 og ble av pave Benedikt XVI 7. mars 2007 utnevnt til pavelig æresprelat (med monsignore som tittel). Han har etter det arbeidet som prest i erkebispedømmet München og Freising (Tyskland) og bor for tiden i Deisenhofen. Undertegnede traff msgr. Berislav Grgić siste gang i juni i forbindelse med en presteordinasjon i Oslo. Han snakker kroatisk, italiensk, tysk og norsk.

Bispeordinasjon planlegges i Tromsø lørdag 28. mars 2009, på 30 årsdagen for opphøyelse av Nord-Norges apostoliske vikariat til prelatur (Tromsø stift). Dette blir nok den største katolske begivenhet i Tromsø siden pavebesøket i 1989.

Tromsø stift gleder seg over igjen å få en biskop, den fjerde i rekken etter biskop Wember, biskop Przyklenk og biskop Goebel.

Tromsø, 18. desember 2008.

Msgr. Torbjørn Olsen

Bispedømmeadministrator

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (18. desember 2008)